Banc Aliments de Girona
Coneguem el Banc dels Aliments!

Inici Activitats i materials Qui som


Pŕgina de recursos didŕctics per
- donar a cončixer quč és i quč fa el
  Banc dels Aliments,
- prendre conscičncia del valor dels
  aliments i del malbaratament
  alimentari.

Aquests materials (cacera del tressor, webquest, unitat didŕctica) són propietat dels autors i poden ser descarregats, distribuits i utilitzats lliurement.

Estan dirigits a centres educatius de primŕria i secundŕria, perň poden ser utilitzats per qualsevol grup o associació que vulgui cončixer o ajudar a difondre la feina del Banc dels Aliments.

El Banc dels Aliments també ofereix la possibilitat de fer xerrades de divulgació a escoles i instituts sobre el problema de la fam a casa nostra, com evitar el malbaratament alimentari, quč podem fer nosaltres, . . .

Aiximateix convoca un concurs de dibuix per 5č i 6č de primŕria i ofereix assessorament per el treball de recerca de batxillerat.


Activitats escolars desenvolupades el 2017.