No més malbaratament!
Inici Tasca Procés Recursos Avaluació Guia didàctica CrèditsEn el cas que es segueixi la tasca i el procés proposat, aquesta seria una proposta d'avaluació que només pretén facilitar la feina del/de la professor/a, que serà qui haurà d'avaluar segons el seu criteri.


Es tindrà en compte el procés seguit i el resultat final obtingut, que ha de ser una presentació en OpenOffice, PowerPoint, Prezzi, o en qualsevol altra forma.
S'avaluarà i es puntuarà de 0 a 2 punts, cadascun dels següents aspectes del treball:

1. L'obtenció de dades dels documents
    relacionats a la webquest.
2. L'elaboració de dades a partir d'altres fonts  
    o d'experiències personals.
3. La confecció del document de presentació
    amb les dades, taules, imatges.
4. L'obtenció de conclusions a partir de les
    dades i reflexions realitzades.
5. La presentació davant de la classe.