No més malbaratament!
Inici Tasca Procés Recursos Avaluació Guia didàctica CrèditsFer grups de tres persones.

Escollir un dels àmbits següents, en els que es pot produir malbaratament:
  1 - al plat
  2 - a la llar
  3 - als restaurants, càterings i menjadors
       col·lectius (escoles, residències, hospitals)
  4 - als comerços de distribució
  5 - al transport i la distribució a l'engròs
  6 - a la indústria agroalimentària
  7 - al sector primari agrícola, ramader,
       pesquer....

Estudiar, reflexionar, buscar dades de:
- “en què consisteix”
- “per què es produeix”
- “accions per evitar”
el malbaratament d'aliments en el àmbit escollit, utilitzant els documents i enllaços de la pàgina de "Recursos", les experiències personals i qualsevol altre font d'informació.

Resumir totes les informacions recollides i les idees que hagin sortit, elaborar taules i gràfiques si cal, aconseguir imatges que ajudin a explicar el text, ...

Posar tot el material preparat en forma de presentació OpenOffice, PowerPoint, Prezzi, ...

Presentar les vostres idees a la classe..