Anna Company Casadevall

Anna Company Casadevall (Cornellà de Terri, 1982), química de la UdG, especialista en catalitzadors d’oxidació bioinorgànics. En la seva curta carrera investigadora, te nombrosos premis com el Clara Immerwahr (Berlín, 2015), o el Lilly (Huelva, 2016).

Anna Company Casadevall. Imatge treta de https://companyanna.wordpress.com/team/

Anna Company Casadevall. Imatge treta de https://companyanna.wordpress.com/team/

Biografia
Va estudiar química a la universitat de Girona, UdG, entre els anys 2000 i 2004, guanyant el Premi Especial de la UdG per els millors estudiants universitaris i el 3r Premi Nacional de Llicenciatura (Madrid, 2005). Va fer el doctorat, a la mateixa UdG, al departament de Química, sota la direcció del professor Miquel Costas. En aquesta etapa, va fer dues estades de recerca a la universitat de Minnesota, USA i a l’Institut Max Planck de Química Bioinorgànica, Alemanya. El 2008 va guanyar una beca Marie Curie de la Comissió Europea, per realitzar una estada a Alemanya, entre abril de 2009 i març de 2011, on va treballar en el grup del professor Driess de la universitat Tècnica de Berlín, com a investigadora postdoctoral. El 2011 va obtenir una subvenció (Career Integration Grant) Marie Curie de la Comissió Europea. Des de gener de 2012 te un contracte «Ramón y Cajal» per 5 anys en el departament de Química de la UdG.
(1) (5)

Carrera científica
El seu camp de treball és l’estudi de les reaccions d’oxidació, catalitzades per complexos metàl·lics bioinorgànics, que poden ser aplicades a processos industrials, fabricació de fàrmacs, agents antiparasitaris o nanocàpsules moleculars. Els processos d’oxidació habituals impliquen sovint la generació de subproductes molt tòxics per el medi ambient. L’estudi del mecanisme a travès del qual s’activen les molècules oxidants, mitjançant l’actuació de complexos metàl·lics com catalitzadors, permet la utilització d’agents oxidants respectuosos amb el medi.

És autora de 5 patents per processos d’oxidació (epoxidació d’alquens i oxidació selectiva d’olefines catalitzada per manganès), síntesi de complexos metàl·lics que actuen contra malalties parasitàries i nanocàpsules per a la separació de ful·lerens

Menció especial mereixen els premis que ha guanyat en la seva curta carrera:
– 2008. Finalista del Premi Europeu per Joves Químics (Turí, Itàlia).
– 2008. Finalista del VI Premi Lilly de Investigació Bàsica (Madrid).
– 2008. Premi Extraordinari de Doctorat de la UdG
– 2009. Assistència a la 60 Reunió Interdisciplinar de Premis Nobel de juliol 2010 (Lindau, Suïssa)
– 2010. Premi Dalton per Joves Investigadors de la Reial Societat de Química del Regne Unit
– 2015. Premi Clara Immerwahr (Berlín, Alemanya) atorgat per el consorci UniCat (consorci format  per el govern alemany, tres universitats de Berlín, una de Potsdam i dos instituts de recerca Max Planck)
– 2016. Premi Lilly per Joves Investigadors Espanyols (Huelva)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

Investigacions

Catàlisi d’oxidació
Miquel Costas, director de tesi d’Anna Company, diu (10) que la formació i el trencament de l’enllaç dels dos àtoms que formen la molècula de l’oxigen que respirem és segurament la reacció més important que es produeix a l’interior dels organismes vius: és la reacció bàsica de la respiració dels organismes aeròbics i representa una font primària d’energia. El treball d’Anna Company tracta de:
– l’activació de petites molècules com la pròpia d’oxigen O2 i també N2O, CO2 i CO, utilitzant com a catalitzadors metalls de la primera filera de transició de la taula periòdica, com ferro, coure o níquel,
– el disseny de catalitzadors de reaccions d’oxidació que utilitzen oxidants respectuosos amb el medi ambient i
– la caracterització de les especies de transició involucrades en reaccions d’oxidació.

En la conferència pronunciada el juny d’aquest any (2016) a la XXVI Bienal de la Real Sociedad Española de Química a Huelva, amb motiu de la concessió del premi Lilly a joves investigadors, Anna C. diu (9bis) que els seus treballs se centren en l’estudi dels mecanismes d’oxidació selectiva que operen en els sistemes biològics. El coneixement obtingut s’aprofita per el disseny de catalitzadors d’oxidació molt selectius, basats en metalls relativament comuns com ferro o níquel, i oxidants com el propi oxigen o peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada), barats, disponibles i respectuosos amb el medi ambient. Aquests oxidants, amb l’ajuda dels catalitzadors, s’utilitzen per exemple, per trencar selectivament els enllaços carboni-hidrogen de molècules complexes donant lloc a productes d’interès industrial o inclús fàrmacs.
Anna Company te dues patents, de l’any 2011, sobre catalitzadors de processos d’oxidació selectiva d’alquens (compostos de C i H) amb aigua oxigenada, basats en manganès i ferro.

De nou Miquel Costas, en la XXVIII Reunió del Grup Especialitzat de Química Organometálica (Huelva, 2010) diu (12) que l’oxidació de l’enllaç C-H (sp3) és un important i modern repte per els químics. La clau està en la revelació que catalitzadors molt actius poden vèncer la naturalesa intrínsecament inert de l’enllaç C-H. Aquests catalitzadors han de ser molt selectius, oxidant els C-H abans que altres funcions més reactives i distingint entre els diferents enllaços C-H.
Un determinat tipus d’enzims (complexos de ferro) emergeix com un grup divers i versàtil present en un número de reaccions d’oxidació i és una font d’inspiració per desenvolupar tecnologies d’oxidació C-H ambientalment benignes. D’altra banda els catalitzadors sintètics bioinspirats constitueixen una valuosa eina per l’estudi dels mecanismes de reacció d’aquests enzims.

Anna Company, en un article publicat el 2008 (13), estudia aquest tipus de complexos de ferro, anomenats bioinspirats perquè es basen en els mecanismes de sistemes biològics. Aquests complexos de ferro mostren una significativa eficiència en l’oxidació específica d’alcans (compostos amb enllaços C-H) amb peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada), millorant el comportament d’altres catalitzadors estudiats anteriorment.

En un dels últims articles publicats, juliol 2016 (11), Anna C. estudia la utilització de l’òxid nitrós (N2O) com oxidant. L’òxid nitrós és un gas residual de molts processos industrials, amb un important impacte mediambiental. L’aplicació de N2O com oxidant dona nitrogen (N2), gas innocu, com subproducte. Un nou complex de cobalt(II) reacciona catalíticament amb N2O en condicions suaus provocant l’oxidació dels aldehids, una reacció bàsica en la fabricació de molts productes en química orgànica.
(9) (9bis) (10) (11) (12) (13) (14)

Complexos metàl·lics contra malalties parasitàries
Anna Company te una patent que es refereix a l’ús de compostos de base poliamínica o dels seus complexos metàl·lics, per a la prevenció i/o el tractament de malalties d’origen parasitari com la malaltia de Chagas (malaltia tropical, endèmica d’Amèrica llatina) o la leishmaniasis (malaltia tropical i subtropical amb forta incidència a l’Àfrica i Índia).
(14)

Nanocàpsules per a la separació de ful·lerens
Una altra patent d’Anna Company, de l’any 2015, fa referència a nanocàpsules moleculars, formades por autoensamblatge, que permeten aïllar diferents tipus de ful·lerens, particularment el C60. Els ful·lerens son macroestructures d’àtoms de carboni amb formes d’esfera buida, el·lipsoide o tub. El C60 és un ful·lerè amb forma d’esfera en la que la seva superfície està formada per 60 àtoms de carboni. Els ful·lerens són una varietat de carboni particularment interessant en nanotecnologia.
(14)

 Audio de la xerrada

Emissió de Ràdio Banyoles, dins del programa d’Astrobanyoles
Sopa d’estrelles” del 2 de novembre de 2016“.

Fonts d’informació utilitzades
(1) CV Anna Company  https://companyanna.wordpress.com/curriculum-vitae/
(2) Notícies de la universitat de Girona. 31.05.2010.
http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/15563/language/ca-ES/Default.aspx
(3) http://www.chemistryviews.org/details/ezine/7453711/Clara_Immerwahr_Award_2015.html
(4) Anna Company rep el premi de la Reial Societat Espanyola de Química per a joves científics
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/03/18/quimics-espanyols-premien-investigadora-udg/773145.html
(5) Mujeres y ciencia, 11.02.2015
http://lacienciaenfemenino.blogspot.com.es/2015/02/anna-company-casadevall-premio-clara.html
(6) Global Talent News, 01.06.2010
http://www.es.globaltalentnews.com/sistema/aldia/4023/Prestigioso-Premio-Internacional-de-la-RSC-para-Anna-Company-de-la-UdG.html
(7) Notícies de la universitat de Girona. 18.10.2015.
http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/2575/p/42652/language/ca-ES/Default.aspx
(8) Anna Company Casadevall. Presentació del Premi Clara Immerwahr. 13.02.2015
http://research-in-germany.org/en/research-landscape/news/news-archive/2015/02/2015-02-09-power-of-catalysis.html
(9) «La Real Sociedad Española de Química y Lilly reconocen Anna Company su labor investigadora en el desarrollo de oxidantes menos contaminantes para la síntesis de moléculas complejas». Nota de prensa 16.03.2016.
http://www.lilly.es/es/noticias/notas-de-prensa-corporativas-2016/premiojovenesinvestigadores.pdf
(9bis) http://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/Lilly-Innovation-XXVI-Bienal-Quimica_0_928107588.html
(10)   Conferència del Dr. Miquel Costas a la universitat de Màlaga. 2015
http://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/10757
(11) Teresa Corona, Anna Company. «Nitrous oxide activation by a cobalt(ii) complex for aldehyde oxidation under mild conditions». Dalton Transactions : an International Journal of Inorganic Chemistry. July 23, 2016.
https://meta.science/paper/27445004_nitrous_oxide_activation_by_a_cobalt_ii_complex_for_aldehyde_oxidation_under_mild_conditions
(12) XXVIII REUNIÓN: del Grupo Especializado de Química Organometálica. 2010.
https://books.google.nl/books?id=rlYdDAAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=oxidation+catalyst+%22anna+company%22&source=bl&ots=-OeeYe9MXI&sig=H3mbefR9t871UxHx51tFdoREBQE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQvYielODPAhXLWxoKHdQWANQQ6AEINzAE#v=onepage&q=oxidation%20catalyst%20%22anna%20company%22&f=false
(13) “A Novel Platform for Modeling Oxidative Catalysis in Non-Heme Iron Oxygenases with Unprecedented Efficiency”. Anna Company, Laura Gómez, Xavi Fontrodona, Xavi Ribas, Miquel Costas. Chem. Eur. J. 2008, 14, 5727-5731. DOI: 10.1002/chem.200800724
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.200800724/abstract
(14) 8 inventos, patentes y modelos de COMPANY CASADEVALL,ANNA
http://patentados.com/inventor/company-casadevall-anna/

Aquesta entrada ha esta publicada en Científics propers, Dones científiques, química. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.