La fletxa del temps

José Luis Diez - Setembre 2008
IES Josep Brugulat - Banyoles

Reflexió sobre el temps i la seva naturalesa:

     Quí s'atreveix a dir què és el temps?
     Les quatre dimensions del món,
     L'entropia té la clau
     Almenys tres fletxes del temps

Idees tretes de:

El origen cósmico de la flecha del tiempo. Sean M. Carroll. Investigación y Ciencia. Agosto 2008. pág. 18.
La flecha del tiempo. Paul Davies. Investigación y Ciencia. Noviembre 2002. pág. 8.
Historia del tiempo. Stephen W. Hawking. Ed. Crítica. 1988.
http://es.wikipedia.org/wiki/Flecha_del_tiempo
http://www.pensament.com/flechatiempo.htm