Josť Luis Diez - Setembre 2009
IES Josep Brugulat - Banyoles

 

Hi ha vida allà fora?
(el mundo-astronomia)

Planetes extrasolars

Intents de contactar:
     Pioneer 10 i 11
     Projecte SETI:
        seti.berkeley
        Astroseti.org
        seti.cat

Estimació del nombre de possibles contactes (wikipedia)

I si l'univers no és únic?:
     Altres universos (rtve-redes)

Hi ha algú, allà fora?

Ens pot sentir?

Ens pot entendre?

Pot comunicar-se amb nosaltres?

Serem a temps de rebre el seu missatge?


     Algunes idees han estat tretes de:
      http://www.nasa.gov/centers/ames/missions/archive/pioneer.html
      http://quest.nasa.gov/sso/cool/pioneer10/graphics/lasher/slide8lg.html
      Revista Investigación y Ciencia, Agosto 2009
      "La Conexión cósmica"
, Carl Sagan, 1973, Ediciones Orbis. Veure resum

     Imatges tretes de:
      "Nasa Astronomy Picture of the Day Archive"